FAQ items aan het laden...
Home2022-08-08T11:03:16+01:00

Ons con­cept

Een kan­toor waar je je thuis voelt. Dat is de basis­ge­dach­te van waar­uit wij onze kan­to­ren ont­wer­pen en bouwen.
Meer infor­ma­tie

Bui­ten

Alle kan­toor­ruim­tes beschik­ken over één of meer­de­re buitens.

Lees ver­der

Voorbereid
op de
gasloze
toekomst

Ensuite heeft geen gasaansluiting en is zo alvast voorbereid op de gasloze toekomst. De funderingspalen zijn zogenaamde klimaatpalen die ’s winters warmte uit de bodem halen en in de zomer het gebouw koelen met de lagere temperatuur uit de bodem. Ventilatie met warmte-terugwinning zorgt voor voldoende frisse lucht. Toch zijn de gebruikers niet overgeleverd aan regeltechniek en is er de mogelijkheid om ramen open te zetten. Het dak is bedekt met zonnepanelen voor duurzame elektriciteitsopwekking.

Bin­nen

De bin­nen­zij­de van het gebouw heeft een indu­stri­ë­le uitstraling.

Lees ver­der

Nieuws

Bouw gestart Ensuite

Op het Schin­kel­ter­rein heb­ben wij een ver­gun­ning voor de rea­li­sa­tie van ruim 10.000 m² hoog­waar­di­ge kan­toor­ruim­te met een par­keer­kel­der voor elek­tri­sche voertuigen.

Con­tact

Heb je vra­gen of wil je meer weten?
Neem con­tact met ons op!

    Ga naar de bovenkant