Loca­tie

De entree van ens­ui­te bevindt zich aan de Gene­raal Vet­ter­straat in het popu­lai­re Schin­kel­ge­bied. Hier zijn ver­schil­len­de (cre­a­tie­ve) bedrij­ven geves­tigd. De bereik­baar­heid is goed, dicht­bij de ring­weg A10 en Sta­ti­on Zuid.

Aan de ach­ter­zij­de van het gebouw kijk je uit over het water van de Rie­ker­ha­ven. Nu meren hier nog bin­nen­vaart­sche­pen met ladin­gen zand af, maar bin­nen­kort zal hier een klei­ne jacht­ha­ven voor de ple­zier­vaart wor­den gerealiseerd.